Jaarstukken 2018

De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar jaarstukken 2018. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2018. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld is besteed.