Jaarstukken 2018

Overhead

Omschrijving

Tot Overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • Personeel en organisatie;
 • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • Juridische zaken;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • Concern Control en Privacy;
 • Informatievoorziening en automatisering van de bedrijfsvoeringssystemen;
 • Facilitaire zaken en huisvesting (incl. fysieke beveiliging);
 • Documentaire informatievoorziening (DIV);
 • Managementondersteuning primair proces;
 • De algemeen directeur / gemeentesecretaris.

Lasten & baten

Lasten

€ 30.464

15,4 %

Baten

€ 658

0,3 %

ga terug