Jaarstukken 2018

Overzicht programma's

De programmaverantwoording bevat de verantwoording over de realisatie van de programma's en overzichten van de algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting.

De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in:

 • de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
 • de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd - Wat hebben we daarvoor gedaan?
 • de gerealiseerde baten en lasten - Wat heeft het gekost?
Sorteren op
Weergave
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 8.024
  Gerealiseerd € 8.365
  Afwijking € -342
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.807
  Gerealiseerd € 7.463
  Afwijking € 344
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.743
  Gerealiseerd € 7.463
  Afwijking € 280
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 6.387
  Gerealiseerd € 2.827
  Afwijking € 3.560
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 7.279
  Gerealiseerd € 7.393
  Afwijking € -114
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 14.771
  Gerealiseerd € 14.599
  Afwijking € 172
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 86.673
  Gerealiseerd € 86.928
  Afwijking € -255
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 19.251
  Gerealiseerd € 19.167
  Afwijking € 84
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 14.179
  Gerealiseerd € 11.521
  Afwijking € 2.659
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 1.173
  Gerealiseerd € 1.153
  Afwijking € 21
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 30.170
  Gerealiseerd € 30.464
  Afwijking € -294
 • Lasten (bedragen x € 1.000)
  Begroot € 0
  Gerealiseerd € 0
  Afwijking € 0