Jaarstukken 2018

Kostendeclaratie college

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en zijn betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.

Type kosten

Goederen en diensten

Receptie, attentie en represen- tatie kosten

Studie dagen / cursus / opleidings plan

Reis en verblijf- kosten

Lidm. sch./contr. en donaties

TOTAAL

TOT 5 JUNI

Weth. Bremer

888

888

Weth. de Ridder

1.450

1.450

Weth. Kist

141

350

491

VANAF 5 JUNI

Weth. Bouw

212

690

889

1.791

Weth. Rouwendal

20

2.775

884

3.679

Weth. van Eekelen

170

2.180

2.002

4.352

HEEL 2018

Burg. Tigelaar

499

740

4.246

543

6.028

Weth. Stemerdink

347

950

1.828

350

3.475

Voltallig college

3.093

22.603

6.113

986

4.175

36.970

(bedragen x € 1)

ga terug