Jaarstukken 2018

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

Omschrijving

Tot dit programma behoren alle activiteiten op het gebied volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Hieronder valt ook de (leges) omgevingsvergunning, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Lasten & baten

Lasten

€ 11.521

5,8 %

Baten

€ 10.712

5,6 %

ga terug