Jaarstukken 2018

5. Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

Lasten & baten

Lasten

€ 14.599

7,4 %

Baten

€ 2.393

1,2 %

ga terug