Jaarstukken 2018

7. Volksgezondheid en milieu

Omschrijving

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Wij voeren de (wettelijke) taak voor lokale gezondheidszorg en het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma uit. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Lasten & baten

Lasten

€ 19.167

9,7 %

Baten

€ 19.322

10,0 %

ga terug