Jaarstukken 2018

1. Veiligheid

Omschrijving

De gemeente moet veilig zijn en inwoners moeten zich ook veilig voelen. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente een regierol; de gemeente kan niet alleen de veiligheid waarborgen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid.

Lasten & baten

Lasten

€ 7.463

3,8 %

Baten

€ 25

0,0 %

ga terug