Jaarstukken 2018

3. Economie

Omschrijving

Dit programma omvat de uitvoering van de economische agenda en richt zich op ruimte voor bedrijvigheid, dienstverlening aan ondernemers, stimuleren levendige leefomgeving, en uitdragen van kwaliteiten in Leidschendam-Voorburg.

De agenda schept voorwaarden voor een stimulerend ondernemers- en vestigingsklimaat. Daarbij spoort de gemeente ondernemers aan hierin hun rol en verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert de gemeente de versterking van de vier kernwinkelcentra.

Lasten & baten

Lasten

€ 2.827

1,4 %

Baten

€ 1.460

0,8 %

ga terug