Jaarstukken 2018

0. Bestuur en Ondersteuning

0.63 Parkeerbelasting

In Leidschendam-Voorburg zijn gebieden waar gratis of korte tijd geparkeerd kan worden met een parkeerschijf (blauwe zones). Inwoners van de gemeente of bedrijven die gevestigd zijn in een blauwe zone kunnen een parkeerontheffing aanvragen. De vergoeding die de gemeente ontvangt voor deze parkeerontheffingen wordt gezien als de opbrengst parkeerbelasting.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

In het afgelopen jaar zijn circa 5.000 parkeerontheffingen verstrekt aan inwoners. De ontheffingen kunnen worden aangevraagd via de website. Daarnaast is en wordt verkend of een digitale parkeerontheffing kan worden gerealiseerd. Daarmee wordt het makkelijker voor de inwoners om over een digitale ontheffing te beschikken. De huidige (technologische) ontwikkelingen gaan snel. Voor een klantgerichte oplossing verkent de gemeente in 2019 nieuwe mogelijkheden.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt

Verbonden partij(en)

Wat heeft het gekost?

Parkeerbelasting

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

62

0

62

62

0

Baten

194

0

194

229

35

Bedragen x € 1.000

Tot dit taakveld behoort de opbrengst van de parkeerontheffing blauwe zone.